Ruteplan Høllen - Ny Hellesund - Skarpøy - Borøy

Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

1/1 til 5/4 2020:


Mandag - Fredag:

Lørdag - Søndag:

b)= Anløper også Verftet. Gi signal for påstigning.

       Olavsundet anløpes etter avtale. 
       Telefon rutebåt / taxibåt HANNIBAL: 971 01 500


24/12 og 31/12 kjøres som lørdagsrute

25/12 innstilt

26/12 søndagsrute


Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

Sommerruter 24/6 til 18/8 2019:

Mandag - Lørdag:

Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy, Ny Hellesund, Verftet, Kapelløya, Olavsundet, Fortet på Helgøya, Monsøya

Søndag:

b)= Anløper også Verftet og Olavsundet (Helgøya og Kapelløya)

       Gi signal for påstigning!


NB! M/B HANNIBAL tar maksimalt 30 passasjerer.

M/B KALVEN tar maksimalt 12 passasjerer

Dersom båten er full vil eventuelt gjenstående passasjerer bli hentet på ekstratur når ruteplanen tillater det.

Standard taktsbetingelser til AKT

Se www.akt.no/pris

Alle AKT-kort kan benyttes: Månedskort, flexikort, reisepenger - samt mobilapp. Dette gir rabattert pris.
Det er også mulig å betale med bankkort (ingen rabatt)

Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy Ny Hellesund Verftet Olavsundet Fortet på Helgøya Monsøya

Copyright © Skagerrak Navigation AS