Ruteplan Høllen - Ny Hellesund - Skarpøy - Borøy

Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

Sommerruter 5/7 til 18/8 2021:

Ingen forhåndsbestilling! Møt opp i god tid før ruteavgangen. 
NB! Det er krav om bruk av munnbind i HANNIBAL. 

Mandag - Lørdag:

Søndag:

b)= Anløper også Verftet og Olavsundet (Kapelløya og Helgøya/Kystfortet). Disse anløpsstedene kan anløpes opp til 10 minutter før angitt rutetid for Monsøya.

       Gi signal for påstigning!
c)= Anløper KUN Verftet


Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy, Ny Hellesund, Verftet, Kapelløya, Olavsundet, Fortet på Helgøya, Monsøya


NB!  Det dødelige og svært smittsomme koronaviruset er fremdeles en alvorlig trussel for oss alle! Følgende retningslinjer gjelder for transport med rutebåtene HANNIBAL og ODD:
INFORMASJON OM KORONATILTAK:


Personer med luftveissymptomer, feber, hoste m.v. har ikke adgang om bord. Det samme gjelder personer som er i karantene eller isolasjon.


Passasjerer må holde god avstand, minimum 1 meter, til hverandre og til båtføreren om bord på båten og på bryggene!


Passasjerer skal bruke munnbind inne i båten!


Vent på klarsignal fra båtføreren før ombord- og ilandstigning!


NB: Båtene kan ha betydelig redusert passasjerkapasitet for å sikre overholdelse av myndighetenes avstandskrav. Passasjerer med transportehov til og fra øyene vil bli prioritert, andre reisende, for eksempel rundreisepassasjerer må forvente å ikke komme med på de mest trafikkerte avgangene, og henvises i så fall til eventuelt senere avganger etter ruteplanen.


Rutebåten HANNIBAL tar maksimalt 30 passasjerer. Passasjerer som ikke får plass henvises til neste avgang etter ruteplanen. Passasjerer som ikke får plass på 16:20 og 19:25-avgangene fra Ny-Hellesund, vil bli hentet med ekstratur ca 45 minutter senere.


Båtføreren vil sørge for at passasjerer som tilhører samme husstand/kohort sitter sammen om bord, og adskilt fra andre passasjerer. Båtførerens anvisninger må respekteres, slik at flest mulig kan komme med båten, og slik at risikoen for smitte holdes så lav som mulig.


Ingen kontantkjøp av billetter. Betal med kort eller app fra AKT.


Det er iverksatt ekstra rengjøringstiltak om bord på båtene.
Se forøvrig: https://akt.no/korona/

Helsedirektoratets retningslinjer


Ruteplan Høllen - Borøy - Skarpøy - Ny-Hellesund

Gjeldende fra 1/4 til 22/6 2021 


Mandag - Fredag:

Forklaring dagtype: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag   D=Daglig.

Lørdag - Søndag - helligdager:

b)= Anløper også Verftet. Gi signal for påstigning.

       Olavsundet anløpes etter avtale. 

       Dette gjelder også Kystfortet på Helgøya.

       Telefon rutebåt / taxibåt HANNIBAL: 971 01 500NB! M/B HANNIBAL tar maksimalt 30 passasjerer.

M/B KALVEN tar maksimalt 12 passasjerer
NB: Passasjerkapasiteten kan værebetydelig redusert så lenge myndighetenes restriksjoner mot korona-smitte er gjeldende

Standard taktsbetingelser til AKT

Se www.akt.no/pris

Alle AKT-kort kan benyttes: Månedskort, flexikort, reisepenger - samt mobilapp. Dette gir rabattert pris.
Det er også mulig å betale med bankkort (ingen rabatt)

Rutebåt Taxibåt Søgne Høllen Borøy Ny Hellesund Verftet Olavsundet Fortet på Helgøya Monsøya