Jobb hos oss?

BÅTFØRER
(vikar)

  • Har du dekksoffisersertifikat?
    • Minimum klasse D5, eller høyere (D5L er ikke tilstrekkelig)
    • Må ha førerrettigheter (minimum ett års praksis som selvstendig navigatør)
    • ROC-sertifikat
  • Er du ansvarbevisst og serviceinnstilt?
  • Er du båtvant, og kan håndtere mindre båter i innaskjærs farvann?
  • Bor du i Kristiansand, Søgne, Høvåg eller Mandal?


Vi søker etter dyktige navigatører som kan vikariere ved sykdom og permisjon på våre passasjerbåter i Søgneskjærgården (avgang fra Høllen) og i Randesund (avgang fra Kongshavn)